Ramazan ayının 11-ci gününün duası – İmsak və iftar vaxtı

Bu gün Ramazan ayının 11-ci günüdür. İstixeber.com-un məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən sabah imsak saat 03:53, iftar isə saat 19:55-dədir. Ramazan ayının 11-ci gününün imsak duası: “Allahummə həbbib iləyyə fihil-ehsan və kərrih iləyyə fihil-fusuqə vəl-isyan və hərrim ələyyə fihis-səхətə vən-niran biaunikə ya ğiyasəl-mustəğisin!” Tərcüməsi: “Allahım ehsan və yaхşılıq etməyi bu ayda […]

Ətraflı oxu

Ramazanın 10-cu gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Bu gün Ramazan ayının 10-cu günüdür. İstixeber.com bildirir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 4-də Bakıda imsak saat 03:55, iftar isə saat 19:54-dədir. Ramazan ayının 10-cu gününün duası: “Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət-talibin”. Tərcüməsi: “İlahi, bu ayda məni Öz həsənatlarının sayəsində Sənə təvəkkül edənlərdən, […]

Ətraflı oxu

Ramazanın doqquzuncu gününün iftar və imsak vaxtı

Bu gün Ramazan ayının doqquzuncu günüdür. İstixeber.com xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 3-də imsak vaxtı saat 03:57-də, iftar vaxtı isə 19:53-dədir. Doqquzuncu günün imsak vaxtının duasını təqdim edirik: Duanın oxunuşu: “Allahumməc-əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiə. Vəhdini fihi libərahinikəs-satiə. Və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiə. Biməhəbbətikə ya əmələl-müştaqin”. Tərcüməsi: “İlahi, bu gün […]

Ətraflı oxu

Ramazanın 6-cı gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Bu gün Ramazan ayının altıncı günüdür. İstixeber.com-un məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, aprelin 30-da Bakıda imsak saat 04:02, iftar isə saat 19:50-dədir. Ramazan ayının 6-cı gününün duası: “Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin”. Tərcüməsi: […]

Ətraflı oxu

Ramazanın 3-cü gününün duası, imsak və iftar vaxtı

Bu gün Ramazan ayının üçüncü günüdür. İstixeber.com bildirir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, aprelin 27-də Bakıda imsak saat 04:07, iftar isə saat 19:46-dadır. Ramazan ayının 3-cü gününün duası: “Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin”. Tərcüməsi: “İlahi, bu ayda mənə güclü […]

Ətraflı oxu