Tanm
dunya, mutlek bilmelisiniz, yuxuyozmalar, muxtelif 14.03.14 14 mart - Ümumdünya Yuxu Günü

14 mart - Ümumdünya Yuxu Günü

2008-ci ilə təsis edilən bu tədbir hər il mart ayının üçüncü cümə günü qeyd edilir....

(http://istixeber.com/rek/azens.gif)

]www.istixeber.com internet q?zeti tam must?qil f?aliyy?t h?yata kecir?n bir media orqan?d?r.
" style="text-decoration:underline;" target="_blank">

www.istixeber.com internet q?zetind? Az?rbaycan?n ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, m?d?ni v? idman sah?sind?, eyni zamanda bolg?mizd? v? dunyada bas ver?n hadis?l?ri d?qiq v? q?r?zsiz s?kild? sizl?r? catd?rmag? ozunun ?sas amal? olaraq q?bul edir. www.istixeber.com eyni zamanda maraql? musahib?l?ri, mu?lif yaz?lar?n?,arasd?rmalar? sizl?r? t?qdim etm?kl? b?rab?r, siyasi v? sosial quruplar aras?nda f?rq qoymadan f?aliyy?t gost?rir. Veril?n ac?qlamalar? v? movqeyl?ri h?r hans? s?rh verm?d?n c?miyy?t? catd?r?r. Sayt?n f?aliyy?tind? redaksiya heyy?ti il? b?rab?r d?y?rli oxucular?nda isitrak etm?si bizim ucun ?n boyuk m?qs?dl?rd?n biridir. Siyasi quvv?l?ri, v?t?ndas c?miyy?ti t?msilcil?rini v? huquq muhafiz? orqanlar?n? ?m?kdasl?ga d?v?t edirik.Biz h?r k?s? eyni m?saf?d? dayanaraq dogru olan? c?miyy?t? catd?rmaq ist?yirik.